• صفحه اصلی
 • پروژه ها
 • محصولات
 • مقالات
 • درباره ما
 • تماس
 • logo

  درباره این پروژه

  تحقیقات جدید نشان می دهد که کیفیت نور و نورپردازی مناسب از جنبه های بسیار مختلفی بر انسان تاثیرگذار است. مدیران و صاحبان ساختمان ها این پتانسیل را دارند تا با استفاده از یک نورپردازی خوب و با کیفیت از آن در جهت ایجاد ارزش، کاستن هزینه ها و افزایش کارایی استفاده کنند. این امر بر کسی پوشیده نیست که مردم بیشتر جذب ساختمان های عمومی، مراکز تجاری یا تفرجگاه هایی می شوند که به خوبی نورپردازی شده و داراری جذابیت نوری مناسبی هستند. نورپردازی خوب بر خلق و خوی افراد تاثیر گذاشته و باعث مطلوب شدن این گونه فضاها میشود. موضوعات برجسته در ساختمان های مختلف به عملکرد و اهمیت یا محبوبیت آنها در کل شهر اشاره دارد.

  product Usage Image
  product Usage Image
   

  مجموعه تصاویر / Photo Gallery

  نورپردازی نما
   

  ویژگی های فنی / Specifications

  طراحی نورپردازی نمای بیرونی مجتمع تجاری اداری پدیده با تاکید بر المان های عمودی در ساختار معماری بنا صورت گرفته است. از آنجا که یکی از نکات مهم در نورپردازی نما بررسی زاویه های دید مختلف از یک پروژه می باشد، خط آسمان نیز به عنوان یک المان مهم و قابل رویت از چندین نقطه در نورپردازی کلی لحاظ شده است. از نکات دیگر دارای پتانسیل در این بنا قابلیت نمایش تبلیغات در بدنه خارجی آن بوده که هماهنگ با طرح نورپردازی در نظر گرفته شده است.

  ورودی مجتمع های تجاری نیز از نقاط مهم چه درطول روز و چه در شب می باشد، که با نورپردازی مناسب می توان در معرفی آن بعنوان یک نقطه قوت جهت استفاده ازورودی و فضای پیرامون آن به صورت عمومی و در نتیجه جذب بازدید کنندگان بیشتر  اقدام نمود.