• صفحه اصلی
 • پروژه ها
 • محصولات
 • مقالات
 • درباره ما
 • تماس
 • logo

  ارزیابی کیفی سیستم‌های روشنایی

  ارزیابی کیفی سیستم‌های روشنایی

  چه در حال انجام دادن کارهای عادی یا انجام کارهای بسیار حساس و دقیق باشیم سیستم روشنایی مناسب می‌تواند به بهره‌وری ما در انجام بهتر آن کار کمک نماید. برای ارزیابی کیفی یک سیستم روشنایی می‌توان از معیارهای زیر استفاده نمود:

  1.    آرامش بصری (Visual Comfort)

  آرامش بصری بدان معناست که وقتی در یک محیط قرار می‌گیریم احساس خستگی نکنیم. از فاکتورهای مهم در حصول آرامش بصری عبارتند از:

  رنگنمایی مناسب:

  شاخص رنگنمایی یا (Color Rendering) که در لامپ‌ها با عددی بین 100-20 مشخص می‌شود بیانگر آن است که رنگ اشیا قرار گرفته زیر نور لامپ تا چه حد به اندازه رنگ واقعی خود نمایش داده می‌شوند. هر چه این عدد بزرگتر باشد رنگنمایی منبع نور بهتر است. لازم به ذکر است رنگنمایی اشیا زیر نور خورشید به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.

  توزیع یکنواخت درخشندگی:

  در صورتی که بین محیطی که چشم فرد دائما با آن سر و کار دارد ومحیط اطراف ، تفاوت درخشندگی زیادی وجود داشته باشد، فرد دچار خستگی می‌شود. در حالت کلی توصیه شده این اختلاف بیش از سه برابر و در خصوص محیط‌هایی که درخشندگی بسیار بالایی لازم است، بیش از ده برابر نباشد.

  2.    کارایی بصری (Visual Performance)

  روشنایی یک محیط باید بتواند نیازهای چشم انسان را برای رویت اشیا تامین نماید. برای این منظور باید محیط دارای شدت روشنایی مناسب بوده و نیز عواملی که باعث خیرگی می‌شوند محدود گردند. عواملی که می‌توانند باعث ایجاد این خیرگی ها شوند استفاده از چراغ نامناسب، موقعیت نامناسب قرارگیری چراغ و انعکاس بالای سطوح می‌باشند.

  3.    نمود بصری (Visual Ambience)

  یکی از اهداف مهم طراحی روشنایی بدست آوردن نمود بصری مناسب است. منظور از نمود بصری این است که با انتخاب جهت مناسب تابش نور یک چراغ و نیز استفاده از رنگ نور مناسب، بتوان اشیا را به صورت سه بعدی تشخیص داد.